Aktivnosti

Na fotografiji: Pripadnici Kristove Crkve i Crkve Božje te pojedinci iz Rimokatoličke, ... PROČITAJ VIŠE
Na poziv Abrahama Kima, voditelja male korejske zajednice u Zagrebu, krajem listopada ... PROČITAJ VIŠE
Odlomak iz teksta koje su napisale Dragica Aleksa, predsjednica Udruge Luč, za ... PROČITAJ VIŠE
Renata Jurčević Pšenko  i Snežana Antolović predstavljali su Kristovu Crkvu – Vukovar na ... PROČITAJ VIŠE
Već nekoliko godina poznajem Gorana Molnara, Anđelka Glamočaka, Ružicu Barbarić, Meri Vovra, ... PROČITAJ VIŠE
Da, to piše u poslanici Hebrejima za Abrahama. No, ponekad takav životni ... PROČITAJ VIŠE