Svjetski molitveni dan

Renata Jurčević Pšenko  i Snežana Antolović predstavljali su Kristovu Crkvu – Vukovar na regionalnoj ekumenskoj konferenciji u Fužinama u organizaciji SVJETSKOGA MOLITVENOG DANA. To je „međunarodni kršćanski pokret žena koje se ujedinjuju u ekumenskoj molitvi. Saznati, moliti, djelovati geslo je Svjetskoga molitvenog dana“ (izvadak iz brošure). Pokret je nastao nakon završetka Građanskog rata u Americi 1887. godine kada su neke kršćanke uočile postojeći problem vjerske netolerancije. Smatrale su da bi taj oblik djelovanja žena putem zajedničke molitve mogao doprinijeti promjenama u društvu. Prvo bogoslužje SMD-a u Hrvatskoj organizirano je 1998. godine u Osijeku i Zagrebu, a 2001. u Vukovaru. Sestra Dragica Jovanović je dugi niz godina bila uključena u aktivnosti ove organizacije. Ove je godine i u Kristovoj Crkvi – Vukovar održano bogoslužje SMD-a. Aktivnosti udruge uključuju predavanja, radionice i konferencije. Ove godine zajednički susret je održan u Fužinama, a sudjelovalo je tridesetak žena različitih vjeroispovijesti iz Hrvatske, Srbije i Slovenije te drugih država regije. Na skupu je Julijana Tešija iz Osijeka održala predavanje pod nazivom „Od reformacije do reformacije srca“ a sudionice su prisustvovale i bogoslužju u riječkom Baptističkom pastoralnom centru te su posjetili i jednu od rimokatoličkih i pravoslavnih crkava.

U okviru predviđenog programa sudionice su mogle također nešto više saznati o životu nekih žena koje su bile aktivne u periodu reformacije poput Katharine von Bora, supruge Martina Luthera. U užoj organizaciji skupa je i Nataša Vukadinović, koja je vrlo aktivna u sklopu ekumenskih susretu u „Dolini blagoslova“. Renata i Snežana su se vratile pune dobrih dojmova. U ime Kristove Crkve – Vukovar darovale su svakoj sudionici knjigu „Božji šapat u Dolini blagoslova“.

Renata Jurčević Pšenko